Simítás trendvonalakkal. DeMarker indikátor


Horváth Péter: A Mechatronika Alapjai.

simítás trendvonalakkal

Széchenyi István Egyetem, Győr. Követelmények, elvárások Témakör Személyes jelenlét esetén Személyes jelenlétet nem igénylő oktatási forma esetén Előadások ajánlott, ppt-t a hallgatók az oktatóktól kérhetik nyomtatott irodalom jegyzetboltban beszerezhető ajánlott, a megadott formában, a linket a videos órához a hallgatók neptunon keresztül kapják meg ppt feltöltésre kerül tárhelyre, amelynek linkjét a hallgatók neptun üzenetben kapják meg Gyakorlatok részvétel kötelező Részben megoldható szimulációs programban végzett Virtuális mérésekkel és abból simítás trendvonalakkal jegyzőkönyvek leadása elektronikusan.

DeMarker indikátor képlete, jellemzői és használata

Zárthelyi dolgozat értékelése: max. Értékelés: 60 pont A tantárgy pontértéke: pont, amelyből a félév során 40, a vizsgán 60 pont érhető el. A félév elismerésének valamint a vizsgára bocsátásnak a feltételei: - a zárthelyi dolgozat ok eredményes megírása min.

simítás trendvonalakkal

A félév során a szorgalmi időszakban elérhető maximális pontszám: 40 pont Ennek forrásai: Zárthelyi dolgozat ok : max. A Tanszék a sikertelen zárthelyi dolgozat pótlására 2 alkalmat biztosít. Azok a hallgatók, akik ezen 2 alkalom során nem érik el a minimális 5 - 5 pontot, azt a tantárgy ismételt felvételére kötelezzük!

Az elkészített házi feladatért max.

simítás trendvonalakkal

A félév során 1db házi feladat simítás trendvonalakkal kiadásra. A házifeladat rövid ismertetése, és a szükséges átlagos időráfordítás: A félév során a kiirt témákból, vagy egyeztetés után szabadon választott témakörből min. A házifeladat megfelelő szintű elkészítésének átlagos időráfordítása: 10 óra.

SZIE E-learning Portál

Kollokvium A félév során elért pontszámot minden hallgató magával hozza a kollokviumra. A kollokvium alkalmával a hozott pontokhoz további 60 pont szerezhető.

A vizsga időpontjai a szorgalmi időszak Vizsgára jelentkezni a vizsga napját megelőző nap déli 12 órájáig van lehetőség. A vizsgára való jelentkezés a Neptun tanulmányi rendszerben kötelező!

Az adatokhoz Trendvonal választása

A hallgatóknak a TVSZ Azon hallgatókkal szemben, akik megszegik a Szabályzat ide vonatkozó előírásait, az előírt szankciókat alkalmazzuk. Egyéb tudnivalók 4.

simítás trendvonalakkal

Konzultációs lehetőségek: Hétfői napokon tól a es szobában, valamint kérésre, a tárgy- és gyakorlat előadóval megbeszélt helyen és időben! Személyes jelenlétet nem igénylő oktatási forma esetén: email: foldi. Kiegészítő megjegyzés: Az előadásokról és gyakorlatokról bármilyen kép- vagy hangfelvétel rögzítése csak a tárgyfelelős engedélyével lehetséges, illegális felvételek készítése a szellemi tulajdon ellen elkövetett cselekmény, mely ellen a vonatkozó törvények szerinti szankciók alkalmazandók.

Gödöllő,

simítás trendvonalakkal