Bányászok akik


bányászok akik

A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik. Jelen dokumentum a jogszabály 1.

bányászok akik

A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! Az igényjogosultság a gazdálkodó szervezet megszűnésének, illetve a felszámolási eljárás alatt a bányászati termelő tevékenység megszűntének évét követő év első napján nyílik meg, abban az esetben is, ha visszamenőleges igényérvényesítésről van szó. Az így kiszámított éves összeg mértékét a bányászatért felelős miniszter minden év március bányászok akik közli a központi nyugdíjbiztosítási szervvel.

Bányászok

A kifizetés azokat illeti meg, akiknek a jogosultsága a tárgyév első napján fennáll. A gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén az adatokat az integráción kívüli szénbányák és a Bányászati Aknamélyítő Vállalat esetében a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, az érc- és ásványbányák esetében az Érc- és Ásványbányák Egészségmegőrzéséért Alapítvány küldi meg a nyugdíjbiztosításnak nyugdíjfolyósítási szervnek.

bányászok akik

Ezt követően a pénzbeli szénjárandóság megváltására vonatkozó, az államot terhelő újabb kötelezettség nem keletkezhet. Hatályos: A szénjárandóság pénzbeli megváltását - amennyiben a szükséges adatok Hatálytalan:

bányászok akik