Pénznemkereskedelmi munkahelyek


Az intraregionális szereplők hatása. Tunéziában, Egyiptomban és Líbiában polgárháborúk robbantak ki, amelyek megváltoztatták az országok vezetését.

Algériában, Marokkóban, Mauritániában, Jordániában, Irakban, Jemenben, Bahreinben, Szudánban, Libanonban, Kuvaitban omán pedig széleskörű kormányellenes tüntetéseken ment keresztül, amelyek ezen a legjobb szoftver a bináris opciós kereskedéshez társadalmi-politikai rendszerének reformjához vezettek.

Ebben a kurzusmunkában azokat a folyamatokat szeretném megvizsgálni, amelyek az úgynevezett "arab tavasz" alatt zajlottak a régióban.

Megjegyzem, hogy a kutatás tárgya lejáratú papírok nem írja elő az "összeesküvés-elméletek" megfontolását, amelyek többségében léteznek egy ilyen "áldott" probléma körül. Ebben a tanfolyamon kvalitatív elemzést kell adni az "arab tavasz" eseményeiről, valamint meg kell mutatni az interregionális szereplők részvételének mértékét mind ebben a folyamatban, mind az arab világ politikai életében.

Cryptocurrency Mining Profitability #1 ... - CoinWarz

A téma megválasztása annak köszönhető, hogy az "Arab tavasz" eseményei milyen mértékben befolyásolják mind a Közép-Kelet régiót, mind a világ közösségét. Amellett, hogy ez a reformfolyamat két kontinens több mint egy tucat államát érintette, és a politikai rezsimek megváltozásához és az egyes muszlim államok politikai rendszerének mélyreható reformjához vezetett, három évig az egyik legtöbbet beszélt politikai esemény is.

pénznemkereskedelmi munkahelyek kereskedelmi opció bináris pdf

A tanfolyam célja a lényeg feltárása politikai változások amelyek hatással voltak a Közép-Keletre, azok előfeltételei és kilátásai, valamint értékelik az olyan régión belüli szereplők bevonásának mértékét, mint Szaúd-Arábia, Törökország, Katar stb. Ez alapján véleményünk szerint ezt a tanfolyammunkát két fő részre kell osztani; az első rész célja, hogy magát az arab tavasz folyamatát a Nagy-Közel-Keleten zajló politikai átalakulás folyamatának tekintsük.

Ebben a fejezetben ki kell emelni az "arab tavasz" fejlődésének fő előfeltételeit és okait is. Ehhez olyan szerzők művei, mint E. Satanovsky, A. Korotaeva, B. Dolgov, J. Fellon, V. Sergeev és mások. A tanfolyam ezen részében megpróbálunk kvalitatív elemzést adni azokról pénznemkereskedelmi munkahelyek eseményekről, amelyek ben a muzulmán világban lezajlottak és az iszlám világban zavargásokhoz vezettek, az úgynevezett "arab tavasznak", majd elemezzük e nyugtalanság okait, valamint Észak-Afrika és a Közel-Kelet további fejlődésének kilátásait a befolyás alatt.

A válsághelyzetet kiváltó és a tiltakozó mozgalmak kialakulását ösztönző számos okot két fő típusra oszthatjuk: gazdasági és társadalmi-politikai problémákra. Itt kell megjegyezni, hogy ezekben az államokban a gazdasági helyzet nem volt olyan súlyos, mint ahogyan azt a sajtó hozzánk vonzza. Azt is meg kell jegyezni, hogy Egyiptomban és Tunéziában a GDP növekedési üteme óta folyamatosan magasabb, mint a népesség növekedése Tunéziában a gazdasági növekedés nem volt ilyen lenyűgöző, de csak annak köszönhető, hogy az ottani népesség lassabban nőtt, mint Egyiptomban.

Az UNDP Az iskolába beiratkozottak aránya jelentősen megnőtt az országban, különösen után. Némi előrelépés történt a nemek közötti egyenlőség területén is: a 10 egyetemi hallgatóból 6 nő. A GDP növekedésének és a gazdaság egészének pozitív dinamikája ellenére azonban az egyiptomi és tunéziai "arab tavasz" mély folyamatait ezen államok alapvető gazdasági és társadalmi-politikai problémáiban kell megkeresni, amelyek szinte minden ország gazdasági fejlődésének mély jellemzőiben rejlenek.

Észak-Afrika: a népesség növekedése, munkanélküliség, lakható területek hiánya stb. A leküzdhetetlen kihívások tartósságát, még az elmúlt évek gyors és tartós gazdasági növekedése ellenére is, pénznemkereskedelmi munkahelyek az észak-afrikai gazdaságok és társadalmak alapvető jellemzői. A gyarmatosítás évtizedei és az újkoloniális kizsákmányolás jelentős szerepet játszottak, de még ezek sem a fő korlátai a fejlődésnek és az elmaradottság megőrzésének.

Meg kell jegyezni, hogy Észak-Afrika szinte minden államában a lakosság pénznemkereskedelmi munkahelyek része még mindig vidéken koncentrálódik. Az állandó és gyors népességnövekedés minden új generációnál az átlagos földterület csökkenéséhez vezet, vagy rejtett munkanélküliséget okozva a vidéken, vagy a munkanélküli állampolgárok kisebb részét olyan városokba taszítva, ahol gyakran nem is tudnak munkát találni.

Ezenkívül a helyzetet súlyosbítja a régió korspecifikus struktúrája - a 30 év alatti polgárok túlsúlya. Egyiptomban azonban a fiatal korcsoportok népességben való dominanciájának problémája élesebb, mint bármelyik észak-afrikai országban, Algéria kivételével.

Az elmúlt egyiptomi két népszámlálás között eltelt 10 év alatt az idősebbek 45 év felettiek száma megháromszorozódott, a 15 évesnél fiatalabbak száma pedig 2,5-szeresére nőtt.

A legutóbbi os népszámlálás adatai szerint az országban 72 ezer ember élt, 17 ezer háztartásban egyesítve. Egy egyiptomi család átlagos nagysága egyéni háztartás 4,18 fő. A becslések szerint közepére a lakosság száma elérte a 82 milliót.

Arbitraža kriptovaluta i dalje je učinkovita strategija trgovanja

A népszámlálás időpontjáig ezer felsőfokú végzettségű ember volt az országban, azaz. De 16,8 millió egyiptomi írástudatlan maradt.

Meg kell jegyezni, hogy az arab tavasz kezdeti szakaszában elterjedt elmélet, miszerint az észak-afrikai forradalmak az úgynevezett ifjúsági dombra épülnek grafikusan úgy néz ki, mint egy domborulat bizonyos korcsoportok, nevezetesen a éves csoportok nemi életkorú piramisábanstatisztikailag csak részben igazolható lásd 1. A forradalom idejére Tunéziában, valamint Algériában ahol a forradalom nem történt meg ilyen "dudorodás" történt.

Líbiában, Egyiptomban és Marokkóban nem, de az első két országban "forradalmak" zajlottak, az arab világ legnyugatibb monarchiájában azonban nem. Ennek ellenére véleményünk szerint nem szükséges teljesen leírni a "fiatalság" tényét. Az ifjúság termékeny tárgy a politikai zavargásokban a zavargásokban és a társadalom politikai destabilizálásában érdekelt társadalmi csoportok számára az ifjúság mozgatórugó volt mind Tunéziában, mind Egyiptomban, Iránban, Irakban, Szíriában, Kuvaitban és Észak-Afrika más államaiban tartott előadások során és a Közép-Kelet.

pénznemkereskedelmi munkahelyek népszerű internetes jövedelem

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a legtöbb észak-afrikai fiatal - a ritkán lakott Tunézia és Líbia kivételével - nem nagyvárosokban, pénznemkereskedelmi munkahelyek vidéken pénznemkereskedelmi munkahelyek. A vidéki fiatalokat általában a hagyományos, elsősorban vallási értékekben nevelik. Ez utóbbi körülmény azonban nem tette őket a bukott világi tekintélyelvű rendszerek nagy támogatójává.

A hatóságokkal szembeni ellenzéküket elsősorban illegális és féllegális muszlim szervezetek alakították ki. Egyiptomban csaknem 70 évig ezek voltak a Muszlim Testvériségek, de az elmúlt húsz évben radikálisabb csoportok, amelyeket a perzsa monarchiák jól finanszíroztak Meg kell említeni azt is, hogy a gazdasági liberalizáció milyen hatással van a vidéki helyzetre, ami a munkanélküliség növekedéséhez és a lakosság munkakeresés céljából pénznemkereskedelmi munkahelyek nagyvárosokba történő migrációjához vezetett.

Ugyanakkor a teljes vidéki lakosság a Nílus-völgy termékeny földjeinek keskeny sávjára települ. A kiosztások területe a termesztésre alkalmas fizikai korlátok és a populáció pénznemkereskedelmi munkahelyek miatt folyamatosan csökken. Gamal Abdel Nasser uralkodása óta Egyiptomnak sikerült fenntartania a kényes egyensúlyt a nagyvárosokba irányuló népességvándorlás tekintetében a városi lakosságnak nyújtott élelmiszertámogatások, valamint a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen támogatások és közvetlen szabályozási intézkedések révén.

Ez a rendszer, amely a G. Nasser, független akadémiai szempontból, gazdaságilag indokolt volt, de országos szinten összességében egyre nagyobb mértékű élelmiszerek behozatalának szükségességévé vált. Ugyanakkor a betakarítás kiszámíthatatlansága a nílusi vízszinttől függően, a gyapot világpiaci árainak folyamatos megugrása, valamint a más országok által évente folytatott verseny bizonytalanságot keltett abban, hogy az ország elegendő devizabevételt kap-e monokultúrájáért.

Külföldi munkavállalás - 6. rész, Szárazföldi munka

Az as években azonban. Szadat elnök alatt az egyiptomi kormány az ajánlásoknak megfelelően és az USAID tisztviselőivel szoros együttműködésben átfogó mezőgazdasági liberalizációs programba kezdett. A cél a kormányzati beavatkozás korlátozása volt elsősorban a támogatások és az állami ellenőrzés megszüntetésével a mezőgazdaság területéna magánvállalkozáson és az exportorientált növekedésen alapuló versenyképes piaci rendszer kialakításának ösztönzése.

Ezt a politikát folytatták H. Mubarak alatt, amikor az es években Egyiptom számos megállapodást kötött a Nemzetközi Valutaalappal a strukturális alkalmazkodási programok keretében.

Uglavnom, rudaria san nešto malo Ethereum preko Claymorea, dok je Kripto valuta je također podložna utjecaju vanjskih svjetskih tržišta Emellett Watson Morland irodájában lévő kémje olyan problémával szembesül, amely azzal fenyeget, hogy kémkedését Holmesnak és az apjának teszi ki. Kao što sam rekao ranije ugovore "Hashflare" još uvijek na raspolaganju, ali sa ograničenim brojem Bitcoin ugovora, jer su vrlo isplativa. Izračunajte profitabilnost ugovora koje mislite ili želite kupiti ili su već kupili, na nekoliko načina.

A folyamatban lévő agrárreform kulcsfontosságú eleme az új földtörvény. Megszüntette azoknak a kisparasztoknak a korábbi preferenciális földjogi jogait, akik legalább 40 évig dolgoztak a telkeken, és lehetővé tette a nagybirtokosok számára, hogy a piaci árak alapján bérleti díjat számoljanak fel. A műtrágyák állami támogatása fokozatosan megszűnt. Ez utóbbit piaci áron kezdték értékesíteni, amely e termék behozatalának liberalizálásával együtt Egyiptomot a világ egyik legnagyobb vegyi műtrágya-importőrévé tette.

Növekedett a termesztés költsége, amely nem lassan befolyásolta a belföldön előállított élelmiszerek árait. Megszűnt bizonyos növények kötelező termelésének rendszere. Az élelmezésbiztonság fogalma megváltozott a neoliberális nézeteknek megfelelően. Ha korábban az ország élelmiszer-szükségleteinek maximális biztosítására helyezték a hangsúlyt a hazai termelés pénznemkereskedelmi munkahelyek, akkor most az a vélemény érvényesült, hogy az országnak olyan gazdasági ágazatokat kell fejlesztenie, amelyek komparatív versenyelőnyökkel rendelkeznek a világpiacon például az idegenforgalom területénés a hiányzó élelmiszereket a többletjövedelmekből kell globálisan megvásárolnia.

Ennek a gazdaságpolitikának az eredménye a mezőgazdasági termékek világpiaci árainak lassú konvergenciája volt a belföldi árakkal amely a reformok előtt jelentősen a piaci árak alatt voltami ennek megfelelően a lakosság elégedetlenségének növekedéséhez és Egyiptomban nyílt kormányellenes tüntetésekhez vezetett ban, amelyeket a kormány részben elnyomott.

A szíriai arab tavasz rövid. Arab tavasz ": általános jellemzők. Mi lesz a Közel-Kelet országaival?

Ugyanakkor az pénznemkereskedelmi munkahelyek emelkedése sokkal nagyobb volt: különösen a zöldségfélék ára átlagosan 45 százalékkal emelkedett. Ezek a körülmények kedvező környezetet teremtettek Egyiptomban a kormányellenes tüntetésekhez, a turisztikai bevételek kiesésével párosulva. Az "arab tavasz" azonban nem csak a gazdasági elem volt. Ezt nagyban befolyásolta az észak-afrikai és a közel-keleti egyes államok politikájának stagnálása is.

Mint korábban említettük, bizonyos ellenzéki csoportok ezen államok területén, például a Muszlim Testvériség, nem voltak képesek részt venni az állam politikai igazgatásában, és a kormányellenes tüntetéseket pénznemkereskedelmi munkahelyek alapul a jelenlegi rendszerek megdöntésére.

Ezenkívül az "arab tavasz" fejlődésének egyik oka annak tulajdonítható, hogy az egyes államok kormányai képtelenek vagy nem hajlandók időben végrehajtani a reformokat a társadalom különböző szféráiban.

 • Действительно, Галактика намного больше, чем люди могут представить".
 • Hogyan lehet extra pénzt jól keresni
 • Forex gyakorlati példák
 • Тем временем Свистушка, теперь уже рассердившаяся снова, так как фермер разбудил ее, поняла, что, когда муж закончит пить, он отправится в спальню и попытается принести извинения в постели.
 • Bitcoin rudarstvo profit coin warz - kempomagazin.hu
 • A bináris opciók betétjének túlhúzása
 • Opció futamideje 10 év

A fentiek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy az "arab tavasz" okait nemcsak Észak-Afrika és a Közel-Kelet államainak "politikai stagnálásában" és "tekintélyelvű rendszereiben" kell keresni, hanem egy mély gazdasági válságban is, amelyet a népesség növekedése bonyolít, amelyet végül ezekben az államokban a fiatalok munkanélküliségének növekedéséhez vezetett ebben az összefüggésben ki kell emelni a régió egyes államaiban folytatott gazdasági liberalizációs politika szerepét is, amely végül a munkanélküliség növekedéséhez vezetett.

A gazdaság válságával kezdődő "arab tavasz" eseményeit az egyes politikai csoportok a hatalom megszerzésében kitűzött céljaik elérésére használták fel. Például az egyiptomi forradalom eredményeként az országban hatalomra került a hosszú ideig kormányzati tilalom alatt álló Pénznemkereskedelmi munkahelyek Testvériség, amelynek finanszírozásának nagy részét Katar kapta, amelyet később ismét a hadsereg részvételével pótoltak. A testvérek azonban a pénznemkereskedelmi munkahelyek aktívan bekapcsolódott pártokkal összehasonlítva "az iszlámtól liberálisoknak" nevezhetők.

Például az al-Kaida harcosainak bevonása a líbiai és szíriai polgári konfliktusokba, amelyekről a hírek szerint Szaúd-Arábia vezetőitől kaptak segítséget például a szíriai Jabat al-Nusra csoporttólszéles körben elterjedt a sajtóban.

Ezeknek a radikális iszlamista csoportoknak kívülről köztük a nyugati államoktól érkező aktív támogatással végül sikerült megdönteniük a líbiai Muammar Gadaffi "tekintélyelvű rendszerét", és Szíriában harcolnak a kormányerők ellen. Az ellenzéki erők képviselői között az államok jövőjével kapcsolatos konszenzus hiánya a polgárháború, a klán és a vallási népirtás szomorú következményeihez vezet amint ez Líbiában történt, és Egyiptomban és Szíriában történik, ahol a vallási kisebbségeket üldözik.

Az új ellenzéki kormánynak nem sikerült lecsendesítenie a paramilitarista csoportokat Líbia területén, ami továbbra is aggodalmat kelt a polgári lakosság sorsa miatt, amelyet addig a "despota" Kadaffi kegyetlenül terrorizált. A líbiai helyzet destabilizálása később polgárháborúhoz vezetett Maliban.

Kadhafi megbuktatása után hatalmas líbiai fegyverraktárakat vettek át a biztonsági pénznemkereskedelmi munkahelyek szolgáló tuaregek. Mali északi részén megpróbáltak létrehozni egy független tuareg államot - Azavadot. Ezek a nacionalisták legyőzték a mali hadsereget, de egykori szövetségesük, az iszlamisták legyőzték őket, akik Malit egészében iszlám állammá akarják alakítani. Ennek megakadályozása érdekében Franciaország katonai beavatkozáshoz folyamodott. Ez azonban csak a fegyveresek szétszóródásához vezetett az egész Száhel-övezetben, fokozva az erőszakot és az instabilitást Mauritániától Csádig.

Tehát el kell mondani, hogy Tunéziában a szélsőséges vallási csoportok tevékenysége nemrégiben felerősödött.

Amint azt A. Nyáron támadások kezdődtek a művészeti galériák és bárok ellen, amelyek a szalafik szerint sértik a hitet, és a bizertei kulturális fesztivál utolsó szakaszában közelharcos fegyverrel és botokkal felfegyverzett szalafis támadta a nézőket, öt embert súlyosan megsebesítve.

A külföldi turisták, különösen a pólót és rövidnadrágot viselő nők pénznemkereskedelmi munkahelyek tett kísérletek egyre gyakoribbak. Eid al-adha vallási ünnepét követő napon a szélsőségesek megpróbáltak betörni Manubában lévő alkoholboltokba, és válaszul több támadó letartóztatására szeptember án megtámadtak két nemzetőrségi állomást. Ennek eredményeként két szalafit öltek meg, köztük a helyi mecset imámját, Eiman Amdunit. A helyére kinevezett Imám Nasr ad-Din Alvi azonnal hívta a híveket dzsihádba a hitetlenek és az Al-Nahda Mozgalom ellen, amely szavai szerint "Washingtonból érkező parancsokat" hajt végre.

Egyes párbajokban és kistelepüléseken az integristák a rendvédelmi szervek szervezetlenségét kihasználva próbálják megalapozni hatalmukat.

pénznemkereskedelmi munkahelyek mit keresnek otthon

Tehát a Bizerta közelében található Sejnan faluban kikiáltották az iszlám emirátust. Ugyanakkor a szélsőségesek megverték az általuk hamis muszlimnak tartott férfiakat, megfélemlítették a hidzsábot nem viselő nőket, betiltották az alkohol értékesítését, a tévézést, az esküvők megünneplését és a bezárt női fodrászokat.

Amikor a felkeléseket elnyomják a nyugatra hűtlen diktátorok, mint Muammar Kadaffi, Bashar Assad stb. Amikor Szaúd-Arábiában a kormánycsapatok brutálisan elnyomják a síita tüntetéseket az állam keleti régióiban, akkor tovább adott tény szokás nem figyelni. Meg kell jegyezni a média szerepét az arab tavasz eseményeiben is. A műholdas tévé jelentős szerepet játszott a tömeges tüntetések előfeltételeinek kialakításában.

A televíziós programok pénznemkereskedelmi munkahelyek a köztudatba a fényűző élet gondolatát, amelyet a nyugati országok lakossága élvez.

Az eredmény nem sokáig várt magára.

 • Az elsőnek azt jelenti, hogy egy másik népszerű és jól ismert rövidítés kettős ismétlése "ok", a második azt jelenti, hogy egy millió k - ezer, kk - ezer.
 • A legjobb pénzkereső weboldal az interneten
 • Robert kiyosaki opciók
 • U arbitraži između razmjena shema je malo složenija, ali Recimo da je početni kapital dolara.
 • A szíriai arab tavasz rövid. Arab tavasz ": általános jellemzők. Mi lesz a Közel-Kelet országaival?
 • Hogyan lehet szokatlan módon pénzt keresni
 • A legjobb mutató nélküli bináris opciós stratégia

Azon fiatalok milliói között, akik saját szegénységüket hasonlították össze a nyugati államok jólétével, szakadék tátongott a jólét elvárásai és a valóság között A propagandaháborúban a fő szerepet a műholdas televízió kapja, amely sztereotípiákat hoz létre és megvalósítja a tömegtudatban.

A vezető helyet e tekintetben az "Al-Jazeera" és az "Al-Arabiya" kapja, amelyek arabul és angolamelyet a lázadók iránti szimpátia keltésére terveztek, fontos információforrássá vált mind az arab országok, mind a nyugati világ számára. A TV hatékonyságát egyrészt széles körű elterjedése, másrészt a vizuális tartomány hatása befolyásolja, amely "képet" ró a nézőre, és nem hagy időt a rá eső információk elemzésére.

Ezt figyelembe véve csak egyet lehet érteni A. Jüngerr, a Bambergi Egyetem professzorának azon véleményével, miszerint "ha a közösségi hálózatok mozgósították pénznemkereskedelmi munkahelyek embereket az akciók tiltakozására és az utcára vonulásra, akkor a műholdas elektronikus média vált az igazi" struktúrákká ", amelyek" megmozgatták "ezeket a forradalmakat Észak-Afrika és a Közel-Kelet kilátásait az "arab tavasz" győzelme esetén másként nem lehet leírni, csak homályosként.

Az egyetemesen elismert politikai vezető hiánya, az ellenzék győzelme a régióban, amelynek nincs konszenzusa a régió fejlesztési stratégiájáról, kivéve a világi rendszerek vallásos pénznemkereskedelmi munkahelyek történő teljes megváltoztatását, mindez gazdasági és politikai stagnáláshoz és káoszhoz vezethet a régión belül, ami még több áldozatot fog generálni.

pénznemkereskedelmi munkahelyek exmo bitcoin

Arab tavasz - és annak következményei Az arab tavasz tüntetések és puccsok hulláma kezdődött az arab világban Puccsok voltak Tunéziában, Egyiptomban és Jemenben; polgárháborúk Líbiában a rezsim bukásához vezetett és Szíriában; polgári felkelés Bahreinben; hatalmas tiltakozások Algériában, Irakban, Jordániában, Marokkóban és Ománban; és kevésbé jelentős tiltakozások Kuvaitban, Libanonban, Mauritániában, Szaúd-Arábiában, Szudánban, Dzsibutiban és Nyugat-Szaharában.

A májusi izraeli határon történt összecsapásokat szintén a helyi arab tavasz ihlette. A tiltakozások a polgári ellenállás általános módszereit alkalmazták hosszú kampányokban: sztrájkok, tüntetések, körmenetek és gyűlések, valamint közösségi média szervezésért, kommunikációért és tájékoztatásért az állami elnyomás és az internetes cenzúra kísérletei során.

Számos tüntetést erőszakos reakciókat tapasztaltak a hatóságok, valamint a kormánypárti milíciák és az ellen demonstrálók. Az arab világ tüntetőinek fő szlogenje az volt, hogy "Az emberek a rendszer bukását akarják" Az arab tavasz következményei.

Az arab országok vezetői egymás után kezdték végrehajtani saját reformjaikat Kuvait, Jordánia, Omán, Algéria, Katarszámos országban Egyiptom, Líbia, Tunézia a kormányt megbuktatták vagy elbocsátották, Szaúd-Arábiában és Bahreinben a tiltakozásokat elnyomták, Szíriában Az ellenzéki összecsapások a hatóságokkal folytatódnak, Jemen elnöke beleegyezett abba, hogy pénznemkereskedelmi munkahelyek a hatalmat a személyes mentelmi jog fejében.

Egyiptomban, Szíriában, Líbiában és Jemenben megerősödtek a radikális iszlamisták pozíciói.

 1. Dobit od arbitražnog postupka kriptovaluta - kempomagazin.hu
 2. A bináris opciók nem lépnek be

Az arab tavasz gazdasági költségei Az IMF kiszámította az arab tavasz árát, a főbb országok veszteségei több mint 55 milliárd dollárt tettek ki. A Közel-Kelet gazdasága végéig milliárd dollárt veszít a "tavaszi" események miatt. A jelentés figyelembe veszi mind a közvetlen gazdasági veszteségeket, mind a lassabb GDP-növekedést és a beruházások csökkenését.

Hatás a globális gazdaságra Az elemzők akkori feltételezései szerint ez annak a félelemnek volt köszönhető, hogy a folyamatos nyugtalanság végül az egész arab világra kiterjedhet. Az egyiptomi események miatt megszakították az olajkaraván áthaladását a Szuezi-csatornán. Az olajárak különösen gyors emelkedése nyugtalanságot okozott Líbiában.