Gyakorolja ezt


Navigációs menü

Hasznos információk A gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. Az érvényességi időtartamot a gyermeknek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani. Gyermek részére útlevél főszabály szerint csak magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában kérhető! Kivételt jelent ezalól, ha a gyermek még nem töltötte be a hatodik életévét.

Ebben az esetben az útlevélkérelem a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg is benyújtható. Amennyiben az útlevél iránti kérelem a születés anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg nyújtják be, kérjük figyelmesen olvassák el ezen rész 8.

A kérelmet személyesen és postai úton gyakorolja ezt lehet nyújtani. A kérelem postai beküldése kizárólag akkor lehetséges, ha nyílt opció vétel gyermek magyar születési anyakönyvi kivonattal rendelkezik, valamint az igénylőlapot a szülők előzőleg valamelyik tiszteletbeli konzul előtt írták alá.

gyakorolja ezt

A postai benyújtás részletes feltételeit ezen összefoglaló 7. Az útlevélkérelem személyes benyújtása, időpontfoglalás a kérelem beadására A gyakorolja ezt személyes benyújtására A kérelem benyújtására csak előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor.

Útlevél 12 év alatti gyermekeknek

A foglalásnál az "Útlevélkérelem" ügytípust kell kiválasztani, amennyiben magyar születési anyakönyvi kivonat már rendelkezésre áll. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány főnek útlevelet kérelmeznek. Vagyis ha egy gyermeknek gyakorolja ezt útlevelet és a két szülővel jön a gyermek, akkor egy főt kell beírni!! A 12 év alatti kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához, de a gyermeknek nem kell megjelennie.

Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet. Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.

Amennyiben a szülői felügyeletet közösen gyakorolják, az egyik szülő kizárólag akkor nyújthatja be egyedül a kérelmet, ha a másik szülőtől származó hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A nyilatkozatot tiszteletbeli konzulnak, vagy a nagykövetség honlapján szereplő közjegyzőnek kell hitelesítenie, de a kérelem benyújtható a másik szülő két tanú előtt aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatával is.

A nyilatkozaton a tanúk neve, lakcíme, születési dátuma és aláírása szükséges. Fontos, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozaton legyen keltezés hely, idő.

Jelenlegi hely

A nyilakozathoz a lap alján található letölthető minta. A kiskorú elektronikus személyazonosító igazolvány igénylésére vonatkozó eljárásban nincs ilyen korlátozás. Az útlevéleljárásnál hiánypótlásra nincs lehetőség! Amennyiben a kérelem bármelyik feltétele hiányzik, a kérelem átvételét visszautasítjuk és újra meg kell jelenni a kérelem benyújtására.

gyakorolja ezt

Ehhez új időpontot kell foglalni, sürgősségi időpontot a konzulátus ebben az esetben sem tud biztosítani! Az útlevél eljárás ideje, a kérelmezett útlevél kézhezvétele Az útlevél magyarországi eljárási ideje 20 nap, amely nem gyakorolja ezt az okmány kézbesítésének idejét. Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában  héten belül érkezik meg a konzulátusra.

A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket, vagy adja postára azokat. Sürgősségi eljárásra csak a Magyarországon benyújtott kérelmek esetében van lehetőség, a konzulátuson gyakorolja ezt kérelmeknél nincs.

Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető: magyarországi lakcímre postázás átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán személyes átvétel a londoni konzulátuson postázás az Egyesült Királyságban található lakcímre. Az útlevéleljárás ideje lényegesen gyorsabb, amennyiben az kérelmező a kérelem benyújtásakor még érvényes magyar útlevéllel gyakorolja ezt személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik. Ilyen esetben az új okmány akár a kérelem benyújtásától számított 4 héten belül kiérkezhet, ezért érdemes időben gondoskodni az időpont lefoglalásáról, figyelembe venni a jelenlegi okmányok lejárati idejét is.

Tartalomjegyzék

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje átlagosan  hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság vizsgálat ennél  hosszabb is lehet!

Kérjük, hogy az utazásaik tervezésekor a fent jelzett időtartamokat vegyék figyelembe, de - tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az útlevél kézhezvétele előtt  repülőjegy, buszjegy, stb.

A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevél kérelmekre vonatkoznak.

Ötletek, tippek a felvételhez

Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi. Amennyiben a gyermek külföldön született és még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal  NEM a brit anyakönyvi kivonat fordításávalúgy először, illetve az útlevél kérelem beadásával egyidejűleg a gyermek születésének magyarországi anyakönyvezését kell kérelmezni.

gyakorolja ezt

Kérjük, hogy olvassák el a tudnivalókat a "születés anyakönyvezése" résznél. Amennyiben a gyermek még nem töltötte be a 6.

Államforma

Ha a gyermek útlevél kérelmének benyújtására a születés anyakönyvezési kérelmével egyidejűleg kerül sor, úgy kérjük, hogy töltsék ki a "Nyilatkozat hat éven aluli gyermekek útlevélkérelméhez" dokumentumot is. Az útlevelek érvényességi ideje Az útlevelet 6 éves kor alatt 3 éves, éves kor között 5 éves érvényességgel lehet igényelni.

Amennyiben a gyermek február én született és az érvényességi idő lejáratának évében ez a nap hiányzik, akkor a magánútlevél érvényességi ideje február án járt le. Az útlevéleljárás díja és befizetése a kérelem személyes gyakorolja ezt gyakorolja ezt Az útlevéleljárás díja a honlapon található díjtáblázat szerint fizetendő.

Az útlevéleljárás díja a családban nevelt gyermekek számának függvényében változik. A konzuli eljárási díjat a kérelem benyújtásakor, debit kártyával kell fizetni.

  • Vélemények a bináris kereskedésről
  • Mobilinternet bevételek

Utólagos fizetésre nincs lehetőség. Aki az eljárási díjat nem tudja a kérelem benyújtásakor megfizetni, annak a kérelmét visszautasítjuk és az ügyintézés nem indul meg. Az újabb kérelmet csak újabb időpont kérelmezésével lehet benyújtani, korábbi időpontot, gyakorolja ezt ügyintézést nem biztosítunk ilyen esetben sem.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, az eljárási díj magasabb. Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben gyakorolja ezt kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja a lopásról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet.

A fényképek hátoldalán kérjük a nevet és a születési dátumot feltüntetni. A fényképekkel kapcsolatos követelményekre vonatkozóan gyakorolja ezt meg a lap alján található "Fényképek c. Ezzel együtt számítsák ki a várható teljes összeget, és ez alapján döntsék el, hogy felkeresik-e a londoni konzulátust személyesen, vagy a postai utat veszik igénybe! Az igénylőlap a lap alján letölthető.

Az igénylőlapot a Magyarországon anyakönyvezett névre, a magyar névviselési szabályokkal összhangban, a magyar írásmódnak megfelelően 1. Az aláírásnak a kijelölt kereten belül kell maradnia, ne érintkezzen a kerettel.

Kérjük, hogy az adatlapokat minden esetben kék tollal töltsék ki és írják alá! Az igénylőlapon a szülői nyilatkozatot mindkét szülőnek valamely tiszteletbeli konzul előtt kell aláírnia a konzulátusra történő postázást megelőzően. Elegendő az egyik szülő aláírása, amennyiben a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, ezt a tényt azonban megfelelő okirattal jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.

Amennyiben a szülői felügyeletet közösen gyakorolják, az egyik szülő kizárólag akkor nyújthatja be egyedül a kérelmet, ha a másik szülőtől származó gyakorolja ezt nyilatkozattal rendelkezik.

gyakorolja ezt

A hozzájáruló nyilakozathoz a lap alján található letölthető minta. Csekket sajnos nem áll módunkban elfogadni. Az útlevéleljárás díja a honlapon található mindenkori díjtáblázat szerint fizetendő.

Ha a szülők nem házasok, és a szülők még nem tettek teljes hatályú elismerő nyilatkozatot, akkor az útlevélkérelmet postai úton nem lehet benyújtani! A tájékoztatóba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen levélben vagy e-mail útján megkeresni bennünket. Letölthető nyilatkozatok:.