Feltételes opciós megállapodás


Angolszász jogi konstrukciók magyar jog alatt lévő szindikátusi szerződésben Posted on at Korábbi cikkeinkben megvizsgáltuk a szindikátusi szerződés mibenlétét és jellemző tartalmi elemeit. A startup cégek háttérszabályzatának teljes körű feltárásához azonban szükséges bemutatni azokat az angolszász eredetű gyakorlati megoldásokat és egyéb gyakori szerződéses tartalmakat, amikkel eddig nem foglalkoztunk.

Rendelkezés az üzletrészekről Az üzletrész foglalja magába a tagsági jogok gyakorlásának határait oly módon, hogy mértéke a tagok törzsbetéteihez igazodik.

Ezáltal a tag társaságban betöltött szerepe elsősorban vagyoni hozzájárulásától függ. Vételi jog kikötése üzletrészre Előfordulhat, hogy a valamelyik tag csak rövidebb időre, vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséig szándékozik a társaságban maradni.

Ebben az esetben gyakran előfordul, hogy saját üzletrészére egy másik tag javára vételi jogot opciót köt ki annak érdekében, hogy biztosan megkaphassa a későbbiekben üzletrésze ellenértékét. A kikötés érvénytelen, ha nem szerepel benne az opciós ár meghatározása.

Mivel a vételi jog megnyílása a tulajdonosi struktúra átalakításával jár, szükséges a társasági szerződés feltételes opciós megállapodás módosítása az opcióval összhangban. A szindikátusi szerződésben szerepelni szokott a befektető javára szóló opciós jog, mely szerint jogosulttá válik az alapítók üzletrészének bizonyos hányadának megszerzésére, amennyiben egy üzleti évben a nettó árbevétel elér egy meghatározott összeget. Ha ez bekövetkezik, az alapítók kötelesek — a befektetőtől kapott vételi ajánlat esetén — üzletrészük megfelelő részét névértékükön eladni.

feltételes opciós megállapodás

Üzletrészre vonatkozó elővásárlási jog Az üzletrész a Ptk. E jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg. Elővásárlási jog alapján, ha az üzletrész tulajdonosa harmadik személytől olyan vételi ajánlatot kap, amelyet el kíván fogadni, az ajánlat elfogadása előtt köteles az ajánlatot teljes terjedelemben közölni az elővásárlásra jogosulttal.

feltételes opciós megállapodás

Ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük jön létre. Ha az üzletrészt kívülálló személyre kívánja átruházni a tulajdonos, az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje a következő: a többi tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy.

Kilépési stratégia, visszavásárlás Ha a befektető javára visszavásárlás követeléséhez való jogot kötnek ki a szindikátusi szerződésben, meghatározott időszakban például az alapítást követő 3.

A visszavásárlás folyamatát egy ún. Ha a befektető részesedését a társaság szerzi meg, a visszavásárlás korlátját képezi azon Ptk-ban található előírás, miszerint a társaság saját üzletrészeinek alapjául szolgáló törzsbetétek összege nem haladhatja meg a törzstőke ötven százalékát.

Angolszász megoldások Az Egyesült Államokban a társasági szerződések a kontinentális jogrendszerekhez képest kevésbé szabályozzák részletesen a cégek működését, ezért a háttér-megállapodásoknak nagyobb jelentősége van a belső jogviszonyok szempontjából. Ennek köszönhetően kialakultak olyan jogi konstrukciók, amik lényegesen megkönnyítik a tagok együttműködését.

Ami az enyém, az a tiéd is - vételi opció a társaság tagjai között

Magyarországon ezeknek a módszereknek az ismerete mára elengedhetetlen egy szindikátusi szerződés megírásához. Antidilution Ezt a konstrukciót felhígulás elleni védelemként szokták nevezni. Akkor szükséges antidilution-klauzulát kikötni, ha többkörös befektetésben állapodnak meg a felek. Vesting A vestinget fokozatos részesedésjuttatásnak nevezik.

Ez a megoldás is a befektető érdekeit védi. A befektető abban bízik, hogy a startup cég alapítói nem hagynak feltételes opciós megállapodás vállalkozásukkal és beváltják a tőke megtérüléséhez fűzött reményeket. Viszont előállhatnak olyan élethelyzetek, amikor erre a nemvárt eseményre mégis sor kerül és a kockázati tőke elveszik.

A vesting egy biztosítéki jellegű kikötés, mely szerint az alapítók elvesztik részesedésüket vagy annak meghatározott részét abban az időpontban, amikor az első befektető a startup cég rendelkezésére bocsátja vagyoni hozzájárulását, majd az idő előrehaladtával fokozatosan visszaszerzik üzletrészüket.

Ezzel az alapítóknak érdekükben áll, hogy a cégben maradjanak, hiszen ha idő előtt kilépnek, véglegesen elvesztik részesedésüket.

A vesting ellenpárja a reverse-vesting, ami abban különbözik előbbitől, hogy a tőkebefektetés ellenére az alapítók megtarthatják üzletrészüket, azonban ha a szindikátusi szerződésben rögzített időtartamon belül elhagyják a startup céget, a befektető vételi jog alapján megveheti részesedésüket, vagy feltételes opciós megállapodás egy részét.

Drag-along jog Az együttértékesítési kötelezettség Drag-along jog szintén a tőkebefektetés védelmére szolgál. Abban az esetben, ha a befektetést követően érkezik egy külső piaci szereplőtől vételi ajánlat a startup cég megvásárlására, a befektető javára kikötött drag-along jog alapján jogosult saját részesedését az ajánlattevőnek eladni, egyúttal kötelezni a startup cég alapítóit arra, hogy az ajánlat elfogadása érdekében saját üzletrészükről, vagy annak egy részéről — ingyenesen — mondjanak le.

A fenti megoldás az úgynevezett sima drag-along jog, ami nyílvánvalóan sérti az alapítók érdekeit és jelentős egyoldalú előnyt biztosít a befektetőnek. Ugyanakkor létezik a drag-along jognak egy speciális esete, mely szerint a drag-along jog gyakorlása csak abban az esetben nyílhat meg, ha az alapítók súlyos szerződésszegést követnek el.

Opciós ügylet

A szindikátusi szerződésben érdemes kikötni, hogy mi minősül súlyos szerződésszegésnek. Alapítók szempontjából arra kell törekedni, hogy a súlyos szerződésszegés eseteinek tételes felsorolása során ne szerepeljenek triviális esetek, mert akármelyik bekövetkezése a drag-along jog gyakorlásának ad teret. Tag-along jog Az együttértékesítési jog Tag-along jog — ellentétben a Drag-along joggal — a kisebbségi tulajdonos érdekeit védi.

Abban az esetben, ha feltételes opciós megállapodás egyik nagyobb üzletrésszel rendelkező tulajdonos részesedésére külső vételi ajánlat érkezik, a tag-along jog jogosultja kérheti, hogy az ő üzletrésze is képezze az ügylet tárgyát. Ezzel elkerülhető az a nem kívánatos szituáció, hogy a kisebbségi tulajdonos az üzletrész megszerzőjének személyében olyan emberrel vállalkozzon együtt a továbbiakban, akit nem ismer.

Mi az az opció és milyen fajtái vannak?

A vállalkozás sikerének köszönhetően néhány évvel később úgy dönt a befektető, hogy eladja megnövekedett értékű üzletrészeit egy másik befektetőnek. Ha a startup cég alapítói nem kívánnak az új befektetővel együttműködni, kötelezhetik a befektetőt, hogy az üzletrész-átruházási szerződés az ő üzletrészükre is vonatkozzon.

Egyéb tartalmi elemek Cikkeinkben a szindikátusi szerződések gyakori és kevésbé ismert tartalmi elemeit is végigvettük. Ugyanakkor a felsorolás nem teljes, hiszen a tagok egymás közötti viszonyainak szabályozása során bármiben megállapodhatnak, amit törvény nem tilt.

 1. Opciós ügylet – Wikipédia
 2. Я уложил твою аптечку вместе с одеждой, как и косметику, которой ты пользовалась последние несколько дней, - проговорил .
 3. Она вернула зеркало Орлу.
 4. Она вспомнила ту давнишнюю ночь, когда только одна бодрствовала в Новом Эдеме.
 5. Она пыталась представить себе, какой станет жизнь на Носителе, где не будут рождаться дети.
 6. Sibtrading llc
 7. Robotokkal foglalkozó központok

Az utolsó fejezetben maradékelven még felsorolunk néhány elemet, amikről korább nem esett szó. Osztalékfizetés feltételeinek rögzítése Az osztalék a társaság tagjai számára tagsági viszonyukra tekintettel, a társaság saját tőkéjéből juttatott kifizetés. Osztalékra az feltételes opciós megállapodás tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult.

A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Az osztalék mértéke főszabály szerint a tagok törzsbetéteinek arányához igazodik, azonban ettől a felek eltérhetnek.

A szindikátusi szerződésben az osztalék fizetése további feltételekhez köthető, például a tag által teljesített személyes szolgáltatáshoz, vagy meghatározott üzleti eredmény eléréséhez.

feltételes opciós megállapodás

Választottbírósági kikötés A szindikátusi szerződésből eredő jogviták rendezésére egyszerűbb keretek között kerülhet sor, ha a felek a kontradiktórius eljárás elbírálását választottbíróságra bízzák. A választottbírósági eljárás az állami bíróságokhoz képest gyorsabb, rugalmasabb és költséghatékonyabb. Ezen a ponton vissza kell utalnunk a társasági szerződés szindikátusi szerződéssel szembeni elsőbbségére.

 • A Kikkolux a több mint 20 milliárd euró értékű vagyont kezelő Permira Alapokhoz tartozik.
 • Fajtái[ szerkesztés ] Call vételi jog A vételi opció vételi jogot biztosít jogosultjának vevőjénekmíg az opció kiírója eladója kötelezettséget vállal az eladásra.
 • opciós jog - Angol fordítás – Linguee
 • Bejó Ágnes
 • Nemi gyógymód
 • Hogyan lehet pénzt keresni a nyelvvel

Ez a tétel azzal a következménnyel jár, hogy a szindikátusi szerződésben szereplő választottbírósági kikötést nem lehet kiterjesztően értelmezni, azaz a társasági szerződésben szereplő, de a szindikátusi szerződés által nem, vagy ellentétesen szabályozott igények nem érvényesíthetők választottbírósági úton.

Statup joggal, gazdasági joggal kapcsolatos kérdése van? Szívesen állunk a rendelkezésére. Dobos István ügyvéd.