Hogyan lehet portfóliót felépíteni


Portfóliókészítés Felkészülés a minősítési eljárásra és a portfóliófeltöltésre ban A pedagógusok minősítési eljárása immár hatodik éve szerves részét képezi az iskolák és óvodák, valamint egyéb köznevelési intézmények mindennapjainak. Mára a pedagógusok döntő többsége is megbarátkozott a minősítési eljárás rendszerével.

Ennek egyik oka az, hogy a mai napig hozzávetőlegesen 80 ezer pedagógus vett részt minősítési eljárásban, és döntő többségük sikeresen vette az akadályokat. Az oktatásirányítás az elmúlt években jelentős szükséges, sőt szükségszerű! Talán elegendő itt azt megemlítenünk, hogy a kezdetben szükséges tíz óraterv és a hozzá tartozó reflexiók helyett ban már elegendő csupán négy óravázlat és a hozzá csatlakozó reflexió elkészítése.

Vállalkozás a nulláról: Csont Attila interjú

Amíg ben még követelményként jelentkezett a tíz óravázlat mellett egy féléves fejlesztési terv és hozzá további két foglalkozási terv feltöltése, ennek ben már nyoma sincsen, mint ahogyan több más egykor hogyan lehet portfóliót felépíteni elemet sem kell ma már feltölteni a portfólióba.

Az elmúlt hat évben történtek értékelése, rögzítése ennek a cikknek nem feladata, ezért csupán a bevezetőben említem ezeket a cseppet sem lényegtelen tényeket. Cikkünkben a Pedagógus I. Ugyanakkor szükségesnek tartom azt is, hogy az elmúlt évek minősítési eljárásai során szerzett szakértői és igazgatói tapasztalataimat is megosszuk a hogyan lehet portfóliót felépíteni eljárásban most résztvevő portfóliózó pedagógus kollégáimmal.

Ha ön Ennek eredményeként világosan kell látnia azt, hogy az e-portfólió igényes elkészítésével — a mindennapi pedagógusfeladatok vitele mellett — nem lehet két-három hét alatt végezni! Ha a jogszabályban meghatározott november i időpontig eredményesen és hibátlanul fel kívánja tölteni a portfólióját, akkor szeptember első napjaiban a munkálatokat haladéktalanul meg kellett kezdenie! Az első lépés: a személyes dokumentáció időben hatékony elkészítése Átgondolva az e-portfólió elkészítéséhez szükséges munka ütemezését azt javaslom, hogy minden pályázó kolléga első lépésként végezze el az e-portfólió készítésének kezdőlépéseit ld.

Ne feledjük el, hogy ezek a dokumentumok kisterjedelműek, nem igényelnek bonyolult elemző vagy tervező tevékenységet, tehát az indokolt három-négy napnál nem szabad rájuk több időt fecsérelni!

Néhány megjegyzést fűznék ezekhez a dokumentumokhoz az alábbiak szerint: A szakmai önéletrajzhoz az e-portfóliós felületen talál kitöltendő űrlapot, kizárólag ezt kell kitöltenie, más önéletrajz készítése nem szükséges és nem is lehetséges.

Modern portfólió elmélet

Az eredetiségi nyilatkozatot az útmutató 1. Vigyázzon, hogy saját nyilatkozatát, ne pedig más pedagógus nyilatkozatát töltse föl, ez több esetben előfordult már a minősítési eljárások során.

tőzsde hogyan lehet pénzt keresni euro dollár forex valós idejű

Az intézményi környezet bemutatásáról az útmutató Javaslom, hogy az intézmény bemutatásának terjedelme ne haladja meg a három oldalt. Szükségtelen az alapító okirat adatainak beemelése, mellőzzék a részletekbe menő fölösleges bemutatást. Ennek a dokumentumnak éppen az a legfontosabb hogyan lehet portfóliót felépíteni kritériuma, hogy képes-e a portfóliót feltöltő pedagógus megragadni saját intézményének sajátosságait, egy idegen személynek be tudja-e mutatni saját iskolájának szerepét, feladatát, működését.

Meg kívánom jegyezni, hogy a portfólió értékelése során az intézményi környezet bemutatásának elolvasásával kezdjük a portfólióval való ismerkedést, de az abban szereplő információkat közvetlenül nem értékeljük nem pontozzuk. A pedagógus szakmai életútjának bemutatása a portfólió egyik leglényegesebb és a szakértők számára legtöbb információt tartalmazó eleme: ennek megfelelő súlyt kell neki tulajdonítania. Ebből lehet igazán megismerni a portfóliót készítő pedagógust, pályafutását, életútjának eddigi állomásait, sikereit és — ritkán — esetleges kudarcait.

A minősítés első éveiben az útmutató azt az elvárást fogalmazta meg, hogy a pedagógus saját hogyan lehet portfóliót felépíteni életútjának bemutatásakor térjen ki mind a nyolc pedagógus kompetenciára, és értékelje az azokhoz való viszonyát.

Ez az elvárás ma már nem szerepel az útmutatóban, ennek ellenére minden kollégának javasolni tudom, hogy életútjának ismertetése során egy-egy önálló bekezdésben írjon önmagáról mind a nyolc pedagógus kompetenciával kapcsolatos értékelést mégpedig úgy, hogy a bekezdés első sora az adott kompetencia néhol rövidített megnevezésével kezdődjön.

Befektetési portfólió kialakítása

Nagyon sokat segíthet ezzel a pályázó a minősítő bizottság tagjainak az adott kompetencia értékelésében, így hogyan lehet portfóliót felépíteni is hasznára lehet. A szakmai életutat bemutató dokumentum készítésekor a legnagyobb elkövethető hiba és egyben a legtöbb fölösleges munkát eredményező lépés az, hogy mintaként elkérjük valamelyik korábban portfóliót készítő kollégánk szakmai életútját, és annak mintájára — azt sillabuszként használva — készítjük el a saját életutunk bemutatását.

bináris opció 2022 áttekintés hogyan lehet jó pénzt keresni 2 hét alatt

Ekkor ugyanis jó eséllyel beleragadunk egy pedagógustársunk gondolatmenetébe, amely gátolni fogja saját életutunk hatékony bemutatását és kifejtését. Felhívom a figyelmet arra, hogy a szakmai életút értékelésével kapcsolatos követelmények jelentősen megváltoztak az elmúlt időszak elvárásaihoz képest. A módosított útmutató ötödik kiadásának A portfólió terjedelme a szakértői és portfóliókészítői gyakorlat szerint hozzávetőleg két oldal. Az útmutató Vigyázzon arra, hogy a csoportprofil ne tartalmazzon konkrét tanulói neveket, sőt valódi monogramokat sem.

Account Options

Lehetőleg kerüljük el a csoportprofilban az egyes tanulók megnevezését, ha mindenképpen nevesíteni akarunk egyes tanulókat, akkor válasszuk az A, B, C, D… tanulói megnevezést.

Kerüljük el azt is, hogy tanítványaink valódi keresztnevét használjuk, mert egyes olvasók számára már ezzel is azonosíthatóvá válnak tanítványaink. Az útmutató elvárásai szerint általában egyetlen csoportprofilt kell készíteni és feltölteni. Eddigi minősítési eljárásaim során még sohasem találkoztam olyan portfólióval, amelyben két csoportprofil szerepelt volna. Erre az elvi lehetőség megvan ugyan, ezzel azonban csak akkor kell és akkor tényleges kereset az interneten beruházások nélkül élni, ha a portfóliókészítő nem tud egy csoporthoz feltölteni négy óratervet vagy foglalkozástervet, pontosabban a legalább négy foglalkozás anyagát tartalmazó tematikus tervet.

A két csoportprofil feltöltéséből viszont automatikusan az következik, hogy a két csoporthoz tartozóan egy-egy, azaz összesen két tematikus tervet kell feltölteni.

Címke: portfólió építés

A csoportprofil, amely a tervezetek értékeléséhez nyújt fontos információkat, értelemszerűen arra a tanulói csoportra vonatkozik, ahol a tanulási-tanítási egység elsajátítása megvalósul.

A csoportprofil tartalma az útmutató A csoport története, pl. A csoport megismerése érdekében a pedagógus által tett lépések. A csoportdinamika működése a tanulócsoportban, egyes tanulók szerepe, a pedagógus lépései a megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében.

Ezen a ponton szükséges lehet az egyes tanulókról külön is írni. A pedagógus lépései a csoporttal való megfelelő viszony kialakítása érdekében. A csoportban előzőleg használt és jelenleg használt tankönyvek, tananyagok, módszerek, IKT eszközök. A taneszköz-választás indoklása, az osztálytermi környezet bemutatása.

Mi számít passzív jövedelemnek?

A csoport szaktárgyi fejlődésének megvilágítása: előző tanulmányok ha voltaka pedagógus és a csoport által eddig kitűzött célok, eredmények, jelenlegi célok, a csoport erősségei, a főbb nehézségek és megoldásuk lehetséges útjai.

Ezen a ponton is szükséges lehet egyes tanulókról írni. A harmadik lépés: a tematikus terv elkészítése, talán ez a legnehezebb A csoportprofil feltöltése révén bemutatott tanulócsoporthoz általában egy tematikus tervet és az ahhoz kapcsolódó négy óratervet kell feltölteni a tanórán vagy foglalkozáson felhasznált anyagokkal, segédanyagokkal együtt a tankönyv oldalai, digitális bemutató, feladatlapok, kiegészítő, szemléltető anyagok, táblaterv stb.

A tematikus terv mint fogalom az a korábbiakban pedagógiai fogalomrendszerünkben nem szerepelt. Ezért fontosnak tartom az Útmutató A tematikus terv segíti a meglátogatott órát vagy foglalkozást a nevelési-oktatási folyamatban elhelyezni, az abban betöltött szerepét, céljait meghatározni.

A tervezés támogatására választható sablonokat és kidolgozott szaktárgyi mintákat ajánl az Útmutató Nyilvánvalóan legalább négyet, hiszen ellenkező esetben két csoportprofilt és két hozzá tartozó tematikus tervet kell feltöltenünk. Elviekben nem szabálytalan, ha egy tematikus terv csupán négy foglalkozást anyagát tartalmazza mint tematikus egységet, ez tehát nem kifogásolható.

De ugyanakkor ez hogyan lehet portfóliót felépíteni túlságosan elegáns lépés. Válasszunk tehát olyan tematikus egységet, témakört, fejezetet, egy fejezet részletét, amely minimum négy, de inkább órára tagolható. Egy tízórányi terjedelmű tematikus tervben be lehet mutatni a témakör tanításához szükséges kompetenciákat, módszereket, eljárásokat, eszközöket. Nincs akadálya annak sem, hogy tíztől akár jóval több órát tartalmazzon tematikus tervünk, ennek elkészítése azonban irreálisan sok munkát igényel, és nem lehet vele eredményesebben bemutatni a pedagógus saját kompetenciáit, mint egy foglalkozást tartalmazó, jól átgondolt tematikus tervvel.

A tematikus terv elkészítésének támogatására választható sablonokat és kidolgozott szaktárgyi mintákat ajánl az útmutató 8. A táblázatban megjelölt kilenc oszlopot azonban még a lap fektetett elrendezése esetén sem lehet elfogadható szélességűre beállítani úgy, hogy azokba egy-egy szónál több férjen el egy sorban.

Befektetési portfólió összeállítása, kialakítása, és minta portfóliók

Az eredeti szerkesztési javaslat — még a margók csökkentése esetén is — ahhoz vezetne, hogy az egyes tanítási órák egyes rovatai nagyon sok egymás alatti sort foglalnak el, és nagymértékben megtörik a szöveg átláthatóságát, olvashatóságát. Ennek ellensúlyozására készítettem egy olyan táblázatot, ahol az utolsó két oszlop tartalmát a többi oszlop alatt vízszintesen helyeztem el, és eltérő színezéssel különböztettem meg.

pénzt keresni a blockchainen milyen opciókat fizetnek

Az általam készített tematikus tervet és az üres, de megszerkesztett táblázatot szakértői honlapomról le lehet tölteni. Figyelni kell a használat során az alábbiakra: a táblázatban es betűméret van beállítva, ennek csökkentése nem célszerű, a táblázatban be van állítva a szavak elválasztása funkció, mert a viszonylag keskeny oszlopok és az elfogadható szövegkitöltés miatt ez szükségesnek mutatkozott, ha ezt ismét be kellene állítani: Lap elrendezése menü, Elválasztás almenü, ha nál több tanítási óra beemelésére van szükség ezt semmiképpen sem javasolnámakkor az utolsó két sort a sor legelején ki kell jelölni és át kell másolni az utolsó sor alá, tapasztalatom szerint jobban lehet haladni, ha a táblázat rovatait hogyan lehet portfóliót felépíteni vízszintesen, hanem függőlegesen haladva töltjük ki, mert könnyebben koncentrálunk az egyes oszlopokba beírandó tartalomra.

Mekkora legyen tehát a szükséges tőke?

A táblázat néhány oszlopának kitöltéséhez összegyűjtöttem pár javaslatot: A didaktikai feladatokhoz felhasználható kifejezések: tudományosság, motiválás, aktivizálás, érthetőség, fokozatosság, rendszeresség, szemléletesség, tartósság, differenciálás, visszacsatolás, megerősítés. A fejlesztési területekhez javaslom: rendezés, olvasás, szövegértés, kommunikáció, figyelem, emlékezet, osztályozás, válogatás, ráismerő készség, kreatív gondolkodás, beszédértés-kommunikáció, íráskészség, képzelet.

Az óratípusokhoz, munkaformákhoz javasolható kifejezések: frontális munkával vezetett, csoportmunkában végzett, programozott oktatás számítógép, oktatógép, programozott tankönyvű, új ismeret feldolgozása egyéni munkával munkafüzet, feladatlapúj ismeretek szerzése TV-adás, video, film segítségévelkészségfejlesztő óra, gyakorló óra, munkáltató óra, laboratóriumi óra, hogyan lehet portfóliót felépíteni hogyan lehet portfóliót felépíteni, összefoglaló óra, múzeumi, könyvtári óra, témazáró ellenőrző óra, értékelő óra.

A negyedik lépés: az óravázlatok és a hozzájuk csatolandó reflexiók elkészítése A pedagógusok számára talán legkézenfekvőbb feladat a foglalkozások tervének elkészítése.

Ne feledjük, hogy a Éppen ezért azonban kifejezetten ügyelnünk kell arra, hogy óravázlataink igényesek, jól átgondoltak, módszertanilag és technikailag egyaránt változatosak legyenek, így jól mutassák be saját pedagóguskompetenciáinkat. Egy-egy óravázlat tényleges terjedelme — határozott álláspontom szerint — vázlatos szerkesztési módszer alkalmazása esetén nem lehet több kettő-négy oldalnál, de akár két oldalon is készíthetünk jó óratervet.

Természetesen a fenti terjedelemben nincsenek benne az órához tartozó szemléltető anyagok, tesztek, képek, a konkrét feladatok felsorolása. Ügyeljünk azonban arra, hogy még ezekkel az anyagokkal se legyen óratervünk hat-nyolc oldalnál hosszabb, ugyanis az áttekinthetetlen vagy fölöslegesen részletes.